สินค้าของ

             บริษัท ไอ สมาร์ท เอนจิเนียริ่ง จำกัด
Smart Induction Controller

I Smart Induction Controller ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเครื่องหลอมพลาสติกสามารถ ประหยัดได้ถึง 30-70% คุ้มทุนภายใน 6 เดือน

Smart Induction Melting

ใช้สำหรับหลอมingot หรือก้อนโลหะต่างๆ อุณหภูมิที่ทำได้สูงถึง 1000 องศา ให้ความร้อนเร็วกว่าแบบใช้เตาเบิร์นเนอร์ 3-4 เท่า ประหยัดเวลาในการ pre heat

I Smart Induction Heating